Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů.

Rádi bychom Vás ubezpečili, že Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v souladu s novým „Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“, známým též pod zkratkou GDPR (dále jen Nařízení). Nařízení má účinnost od .

 1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

  Správcem osobních údajů je COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. a Cosmotron Bohemia, s.r.o.. S případnými dotazy nebo požadavky na uplatnění práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů se na knihovnu můžete obracet
  • telefonicky na čísle (+420) 518 326 524
  • e-mailom na hochmanova@cosmotron.cz
 2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

  Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytování našich služeb čtenářům, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy.
  Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:
  • Základní identifikační údaje – patří mezi ně například jméno a příjmení, tituly.
  • Kontaktní údaje na pracoviště – název instituce, oddělení, e-mail, telefonní číslo.
  Nezpracováváme žádné citlivé údaje. Vaše osobní údaje jsou v interním systému společnosti COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. a Cosmotron Bohemia, s.r.o. uloženy do šifrované části databáze.
 3. Pro jaké účely je zpracováváme?

  1. Zpracování na základě smlouvy
   Smlouvou je servisní smlouva, smlouva o dílo nebo jiná smlouva. Účely zpracování osobních údajů jsou mimo jiné:
   • Evidence uživatelů, kteří plní v rámci instituce funkci kontaktní osoby a mají přístup k interním dokumentem společnosti, především k návodům a manuálům.
   • Poskytování servisních služeb na základě zmluvy prostřednictvím registrovaných servisních požadavků, v souladu s pravidly komunikace.
   • Zasílání zpráv přímo se vztahujících k realizaci servisních služeb.
 4. Jaké subjekty mají přístup k Vašim údajům?

  K údajům má přístup výhradně společnost COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. a Cosmotron Bohemia, s.r.o..
 5. Po jakou dobu máme uloženy Vaše osobní údaje?

  Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy, resp. po dobu trvání Vaší funkce kontaktní osoby v rámci instituce. Po ukončení smluvního vztahu Vaše osobní údaje odstraníme.
 6. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

  Nařízení GDPR pro Vás zavádí následující práva:
  • Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů – plníme touto informační stránkou nebo se na nás můžete obracet na výše uvedených kontaktech.
  • Právo na přístup k osobním údajům – podrobný výstup si můžete vyžádat na výše uvedených kontaktech.
  • Právo na změnu osobních údajů – máte možnost požádat o změnu Vašich osobních údajů na výše uvedených kontaktech.
  • Právo na přenositelnost údajů – na výše uvedených kontaktech můžete požádat o vyexportování Vašich osobních údajů ve strojově zpracovatelném formátu.
  • Právo na výmaz (právo být zapomenut) – máte možnost požádat o výmaz svých osobních údajů na výše uvedených kontaktech.
  • Právo podat podnět či stížnost na Úrad na ochranu osobných údajov – můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov, se sídlem Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, tel. č.: +421 2 3231 3220, webové stránky www.uoou.sk.